بخشنامه گمرک،شرایط واردات بذر گلرنگ جهت کاشت از چین و ترکیه

بخشنامه گمرک،شرایط واردات بذر گلرنگ جهت کاشت از چین و ترکیه

 

بخشنامه ۹۵/۲۱۰/۳۲۰۰۵ : شرایط واردات بذر گلرنگ جهت کاشت از چین و ترکیه

با توجه به نامه شماره ۱۲۱۸۸/۷۳۰  مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹  برای واردات

بذر گلرنگ CARTHAMUS TINCTORIUS  از کشور چین

بذر گلرنگ CARTHAMUS TINCTORIUS   از کشور ترکیه

واردات محصولات فوق در لیست کالاهای قرنطینه ای با ریسک متوسط قرار دارد و نیاز به بازدید و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.

شرایط قرنطینه واردات بذر گلرنگ از کشور چین و ترکیه طی بخشنامه مرداد ۹۵:

  • گواهی بهداشت از وزارت کشاورزی چین
  • ضد عفونی در کشور چین و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت
  • بذر گلرنگ باید ار عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذر علف هرز، حشرات و علائم بیماری باشد.
  • بخش های مختلف محموله باید بسته بندی شده باشد و لیبل جنس و گونه آن روی آن چسبیده باشد
  • در مرز ورودی و در گمرک مقصد ترخیص کارشناسان قرنطینه محموله را بررسی می کنند اصل گواهی بهداشت را باید به آن ها ارائه کرد
  • اگر محموله ای به تشخیص مامور قرنطینه آلوده باشد و بتوان ضد عفونی کرد ، می توان آلودگی را با پرداخت هزینه ضد عفونی از طریق صاحب کالااز بین برد و چنانچه نشود امحا یا عودت داده می شود.
  • ترانزیت داخلی بذر گلرنگ با ارئه اصل مدارک مورد نیاز انجام خواهد شد
  • در صورتی که محموله از طریق کشور واسطی ارسال گردد، باید کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا که توسط کشور صادر کننده مهر شده در مرز ورودی وگمرک ترخیص ارائه گردد.

 

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا