اعلام فهرست محصول تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای روان ساز صنعت بهینه کاران و توان پالایش اورال

بخشنامه گمرکی

 

موضوع: اعلام فهرست محصول تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای روان ساز صنعت بهینه کاران و توان پالایش اورال


باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۷۵۵۹‏‏‏‏/۹۵‏‏‏‏/۲۶۲ مورخ ۱‏‏‏‏/۸‏‏‏‏/۹۵ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۲۴ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویر نامه های شماره۵۹۶۱‏‏‏‏‏/۹۵‏‏‏‏‏/ص – ۰۴‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏/۹۵ و ۶۱۱۵‏/۹۵‏/ص مورخ ۱۱‏/۱۲‏/۹۵ معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفاً محصول استانداردسازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند ۱ بخشنامه ردیف ۱۲۴ سال ۹۴ صادر نماید.


ضمناً این بخشنامه صرفاً برای گمرکات تخصصی مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا