تعرفه های جدید گمرک

سه شنبه   ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

فهرست ۲۸۲ ردیف تغییرات تعرفه ای پیشنهادی سازمان توسعه تجارت

▫️این فهرست هنوز نهایی نشده لیکن در سامانه اجازه ثبت سفارش ندارد.

 

فهرست