تعرفه ای پیشنهادی سازمان توسعه تجارت

سه شنبه   ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

فهرست های ردیف های تغییرات تعرفه ای پیشنهادی سازمان توسعه تجارت

 

 

👈  فهرست ۲۷۲ ردیف تعرفه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت جهت ایجاد محدودیت یا ممنوعیت

▫️این فهرست هنوز نهایی نشده لیکن در سامانه اجازه ثبت سفارش ندارد.

 

فهرست