موفقیت دیگری برای گمرک ایران در عرصه بین‌الملل(انتخاب یک ایرانی به عضویت شورای اجرایی تیر)

موفقیت دیگری برای گمرک ایران در عرصه بین‌الملل(انتخاب یک ایرانی به عضویت شورای اجرایی تیر)

برای اولین بار پس از سی و دو سال عضویت در کنوانسیون حمل‌ونقل بین‌المللی تیر، یک ایرانی به عضویت شورای اجرایی کنوانسیون تیر انتخاب شد.

بر این اساس مصطفی آیتی معاون دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، به مدت دو سال به عضویت شورای اجرایی تیر TIREXB، با رأی قاطع انتخاب شد.
شورای اجرایی تیر بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و بازوی تصمیم‌سازی کمیته اداری تیر است.
در کسب این موفقیت سفیر و کارکنان نمایندگی مستقر در ژنو و اتاق ایران تلاش زیادی داشته‌اند که جا دارد از زحمات آنها تقدیر و تشکر به‌عمل آید.
کنوانسیون گمرکی تیر بزرگ‌ترین کنوانسیون حمل‌ونقل بین‌المللی با ۷۰ عضو از شرق تا غرب جهان است که ترانزیت کالا تحت پوشش کارنه تیر با تسهیلات ویژه در این مسیرها را پوشش می‌دهد. تصمیمات این شورا در راستای تسهیلات و اصلاح کنوانسیون و حل مسائل پیش‌روی اعضا مجمع کمیته اداری تیر است.
در این کنوانسیون اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو و آمریکا چین، روسیه، کشورهای CISقفقاز، ترکیه و… حضور دارند که تاکنون سه مرتبه ایرانی‌ها در این انتخابات کاندید شده و رأی نیاورده بودند.
فعالیت‌ها و حضور گمرک ایران در عرصه‌های بین‌الملل طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته و گمرک ایران در چندین محور موفق شده در عرصه بین‌الملل افتخارات شایسته‌ای را کسب نماید.

 

 

 

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا