متن: بسمه تعالی

۵۹۰۹۲/۹۵/۷۳/۱۰۴
۳۱/۰۳/۱۳۹۵

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
با عنایت به اینکه در فصل ۹۸ از جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵، حقوق ورودی قطعات منفصله (C.K.D) موتورسیکلت بر اساس میزان ساخت داخل تبیین گردیده است، تأکید میگردد از ابتدای سالجاری، واردات قطعی آنها توسط واحدهای تولیدی موصوف جهت استفاده از تسهیلات فصل مزبور صرفاً با ارائه دفترچه IPI (ابلاغی از سوی این مرکز) و تعیین میزان درصد ساخت ساخت داخل میسر می باشد و درصورت عدم ارائه دفترچه های موصوف، امکان استفاده از تسهیلات فصل ۹۸ وجود ندارد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن انجام آن نظارت مستمر معمول دارند.
سید مجتبی پورسیف
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

 

 

 

 

 

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا

فهرست