حقوق‌ گمرکی و تعرفه گمرکی چیست؟

حقوق‌ گمرکی و تعرفه گمرکی چیست؟

وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود.

یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مثل هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری.

حقوق و عوارض توسط گمرک وصول می‌شود ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌کننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمرکات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد. حقوق ورودی که در بند (ح) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده شامل دو قسمت است:

۱ ـ حقوق گمرکی (که برای همه کالاها ۴ درصد است و توسط مجلس وضع شده است).

۲ ـ سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می‌شود.

البته مالیات‌ها و عوارض دیگر از جمله۹درصد از مالیات ارزش افزوده، ۴ درصد از کالاهای فرهنگی، یک درصد از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) به عنوان عوارض هلال احمر نیز از واردات انواع کالاها و به تناسب نوع و حجم کالا دریافت می‌شود.

مفهوم تعرفه گمرکی

تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می‌کنند.

اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی Customs Duties موسوم است.

تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود که در این صورت، آن را تعرفه ارزشی می‌نامند و به روش‌های مختلف محاسبه و دریافت می‌شود.

حقوق‌ گمرکی و تعرفه گمرکی چیست؟ ، ترخیص کالا ، ترخیص ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا