تاکید رئیس مبارزه با قاچاق کالا بر پیاده سازی پنجره تجارت گمرکی

 

مهندس حبیب الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش مدیران ستادی واجرایی گمرک ایران نقش گمرک را در مبارزه با قاچاق کالا و تسهیل تجارت نقش مبنایی خواند و گفت گمرک در حوزه شفاف سازی و الکترونیکی کردن فرایند ها و همچنین در حوزه فساد ستیزی نقش راهبردی دارد و اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است.
وی همچنین گمرک را به عنوان مدیریت عالی مبادلات مرزی به عنوان هماهنگ کننده و کنترل کننده مرزی خواند و افزود صیانت از حقوق دولت و سلامت مردم با کنترل مجوزهای دریافتی از سازمان ها یکی دیگر از وطایف گمرک است که به خوبی انجام شده است.
وی افزود اگر کسی از من بپرسد چه ارگانی نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا ایفا کرده است من می گویم گمرک.
وی الکترونیک کردن گمرک ، کاهش مراجعه ارباب رجوع ، برقراری ارتباط مناسب با سازمان ها ، یکسان کردن ارزش کالایی TSC تجهیز گمرکات با x-ray ، کاهش میانگین زمان ترخیص کالا و کاهش صرفه قاچاق را از اقدامات گمرک در زمینه کاهش قاچاق برشمرد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد انتظاراتی که از گمرک می رود گفت توسعه و تکمیل پنجره واحد ، ارتقا سطح تعامل با سازمان های درگیردر امر مبارزه با قاچاق ، کاهش مبادی ورودی کشور و ایجاد و گسترش دروازه مشترک مرزی با کشورهای همسایه را مواردی است که از گمرک انتظار داریم.

 

 

 

 

 

 

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا

فهرست