بخشنامه های گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۹۶

 


  • بخشنامه تعرفه واردات سیگار برگ       ۲۱ خرداد ۱۳۹۶


  • تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمرکی که پرونده های اختلافی آن به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می شوند.            ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶             

فهرست