ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های صادره این دفتر از جمله مفاد مندرج در بند ۴ بخشنامه شماره ۹۰۲۴ مورخ ۲۳‏/۲‏/۹۵ مجدداً تاکید می‏گردد گمرکات اجرایی در خصوص اسکن تمامی اسناد موردنیاز (به ‏جز مجوزهای الکترونیکی که از طریق پنجره واحد دریافت می گردد) جهت انجام تشریفات گمرکی در سامانه پنجره واحد گمرکی اقدام و اسناد مذکور به اظهارنامه الکترونیکی مربوطه در سامانه جامع امورگمرکی ضمیمه گردد.
ضمناً با توجه به اهمیت موضوع و پیرو بخشنامه های متعدد این دفتر، در اسرع وقت آخرین وضعیت راه اندازی مجوزهای الکترونیکی در رویه صادرات را به این دفتر اعلام نمایند.

 

 

 

 

ترخیص ، ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک ، شرکت ترخیص کالا ، آموزش ترخیص کالا

فهرست